Twitter response:

Činnost školní družiny 2018-19

Činnost ŠD ranní 6.30 – 7.15 hod., odpolední 11.15 – 15.30 hod. Vedoucí vychovatelka DiS. Štěpánka Howard, vychovatelky Pavla Tesařová, Mgr. Jitka Domasová.

Přihlášky do ŠD obdrží žáci v pondělí 3. září 2018. Činnost ŠD s ohledem na kapacitu 30 účastníků v letošním školním roce pro žáky 1. – 4. ročníku a dojíždějící žáky 5. ročníku. Je možné, že na základě rozhodnutí KÚ SK bude v následujících měsících umožněna činnost i pro žáky 5. ročníku, kteří nedojíždějí.

V úterý, kdy mají žáci odpolední vyučování, zabezpečí škola dohled v době polední přestávky nad všemi žáky, tzn. i nad těmi, kteří ve ŠD zapsáni nebudou.

Leave a comment