Twitter response:

Archiv pro měsíc: Duben 2019

Omezení provozu 13. – 16. 5. 2019
Omezení provozu 13. – 16. 5. 2019

Vážení rodiče,

v době pobytu starších žáků na škole v přírodě bude provoz školy omezen následně:

pondělí 13. 5. 2019 provoz 7.00 – 15.30 hod. (bez ranní družiny, odpolední družina v provozu))
úterý 14. 5. 2019 provoz 7.00 – 12.30 hod. (bez ranní družiny, bez odpolední družiny)
středa 15. 5. 2019 provoz 7.00 – 12.30 hod. (bez ranní družiny, bez odpolední družiny)
čtvrtek 16. 5. 2019 provoz 7.00 – 12.30 hod. (bez ranní družiny, bez odpolední družiny)
pátek 17. 5. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Stravování zůstávajících žáků zajištěno. Po obědě, prosím, o vyzvednutí dítěte nejpozději v 12.30 hod.

V Krchlebech, 29. 4. 2019                                                                       PaedDr. Jitka Olivová, řed. školy

Výsledky zápisu do 1. třídy
Výsledky zápisu do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

 

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito registračními čísly: ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-5, ZS-6, ZS-7

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy                                                                                  

Rozhodnutí zveřejněno dne: 24. dubna 2019

 

Žehušický pohár
Žehušický pohár

V pátek 26. dubna 2019 se vybraní žáci účastní lehkoatletických závodů malých škol v Žehušicích. Sraz v 7 hodin u ZŠ, s sebou: dostatek pití, svačinu, vhodné oblečení, pláštěnku, drobné kapesné. Návrat do 13 hod., oběd zajištěn ve školní jídelně.

Den bezpečnosti
Den bezpečnosti

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 jedou žáci 3. – 5. ročníku na „Den bezpečnosti“ do Čáslavi. Uvidí praktické ukázky činnosti vybraných složek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, ČČK, Nadačního fondu Kryštůfek, simulátor převrácení vozidla, … V rámci této akce budou zpřístupněny vybrané haly Národního zemědělského muzea. S sebou: svačinu, pití, oblečení dle počasí, pláštěnku. Návrat mezi 12 – 13 hod. Oběd zajištěn ve školní jídelně. Akce je zdarma.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 16.15 do 18 hodin v budově MŠ (zadní vchod – školní jídelna). S sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte, rodný list dítěte. Výše uvedené tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ, případně je lze zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu.

V Krchlebech, 8. 4. 2019

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Zadost o prijeti ditete k PV

Evidencni-list-ditete

MS-kriteria-prijimani-pro-2019-20

 

Fotografování
Fotografování

Vážení rodiče, ve středu 17. 4. 2019 proběhne fotografování dětí  do novin – Kutnohorský deník!

Velikonoční prázniny
Velikonoční prázniny

V době velikonočních prázdnin 18. 4. 2019 bude MŠ uzavřena z důvodu nenahlášených dětí. Přejeme Vám krásné prázdniny!

Den bezpečnosti
Den bezpečnosti

Vážení rodiče, ve čtvrtek 25. 4. 2019 pojedou děti na výlet do Čáslavi „DEN BEZPEČNOSTI“. Je nutné, aby děti byly nejdéle v 7.15 hod v MŠ!!!

Třídní schůzka
Třídní schůzka

Třídní schůzka rodičů se koná ve středu 17. dubna 2019 od 15.45 hodin.