Twitter response:

Archiv pro den: 28. 8. 2019

Školní rok 2019/20
Školní rok 2019/20

Vítáme vás v novém školním roce 2019/20.

Několik organizačních informací:

  1. Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019 v 7.40 hodin v jednotlivých třídách (I. třída – 1. a 2. ročník, II. třída – 3., 4. a 5. ročník).
  2. Žáci si přinesou obuv na přezutí, školní tašku na učebnice a pracovní sešity, kufřík s potřebami na výtvarnou a pracovní výchovu, ručník do třídy.
  3. Rozvrh hodin obdrží žáci v pondělí. Žáci 1. ročníku mají výuku každý den do 11.15 hod. Žáci vyšších ročníků v úterý do 11.15 hod., následující dny již podle rozvrhu.
  4. Plavání – ve čtvrtek 5. 9. 2019 začínají žáci výuku plavání. Odjezd v 10.15 hod., návrat kolem 12.30 hod. S sebou: plavky, ručník, mýdlo. Ráno výuka dle rozvrhu.
  5. Školní družina – provoz od úterý 3. 9. 2019. Více informací v záložce školní družina.
  6. Stravování od úterý 3. 9. 2019.

 

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku:

  • třídní schůzka rodičů žáků nastupujících do 1. ročníku se koná v úterý 3. září 2019 od 15.30 hodin v učebně I. třídy
  • obdržíte přihlášku ke stravování vašeho dítěte (platba obědů za září proběhne v hotovosti v ZŠ, další platby dle poskytnutých informací (v bance zřídíte souhlas s inkasem, účet školní jídelny 115 – 2156480257/0100, souhlas s inkasem zřiďte k 20. v měsíci, inkaso probíhá vždy v předchozím měsíci, tzn. inkaso pro stravování v září probíhá v srpnu, proto zaplatíte zářijové obědy výjimečně v hotovosti

 

Školní družina:

Činnost ŠD bude v letošním školním roce zahájena v úterý 3. září 2019. Ranní provoz od 6.30 hodin, odpolední do 15.30 hodin. Prosíme o včasný odchod dětí a dodržování řádu ŠD, který bude vyvěšen na nástěnce. Děti obdrží přihlášky v pondělí 2. 9. 2019 V den, kdy se dítě stane účastníkem ŠD, musí předat vyplněnou přihlášku. Časy odchodů lze do 14 dní upřesnit.   

Těšíme se na vás.  

 

V novém školním roce přejeme všem žákům a rodičům hodně vytrvalosti a úspěchů.

PaedDr. Jitka Olivová – ředitelka školy, Mgr. Jitka Domasová – učitelka, Pavla Tesařová – vychovatelka