Twitter response:

Archiv pro den: 9. 9. 2019

Papírenské zboží – platba
Papírenské zboží – platba

Škola zajistila v tomto školním roce svým žákům nákup sešitů, papírů, kreslicích kartonů, podložek, … Prosíme o úhradu:

1. ročník …   95,- Kč

2. ročník … 110,- Kč

3. ročník … 160,- Kč

4. ročník … 190,- Kč

5. ročník … 220,- Kč

Materiál je zakoupen pro celý školní rok. Žákům, kteří mají peníze uložené u třídních učitelů, bude tato částka odebrána z tohoto fondu.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky

Ve školním roce 2019-20 pracují v ZŠ tyto kroužky:

  • výtvarný (pondělí) – vedoucí Jitka Domasová
  • flétna (dle rozpisu) – vedoucí Jitka Domasová
  • sportovní (pátek) – vedoucí Klára Čochnářová (hry, atletika)
  • „Šikulky“ (lichá středa) – vedoucí Barbora Kocourková

Kroužek „Šikulky“ začíná činnost tuto středu 11. 9. 2019, sportovní tento pátek 13. 9. 20109. Zbylé kroužky začínají činnost následující týden, tj. od 16. 9. 2019.