Twitter response:

Archiv pro rok: 2019

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 16.15 do 18 hodin v budově MŠ (zadní vchod – školní jídelna). S sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte, rodný list dítěte. Výše uvedené tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ, případně je lze zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu.

V Krchlebech, 8. 4. 2019

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Zadost o prijeti ditete k PV

Evidencni-list-ditete

MS-kriteria-prijimani-pro-2019-20

 

Fotografování
Fotografování

Vážení rodiče, ve středu 17. 4. 2019 proběhne fotografování dětí  do novin – Kutnohorský deník!

Velikonoční prázniny
Velikonoční prázniny

V době velikonočních prázdnin 18. 4. 2019 bude MŠ uzavřena z důvodu nenahlášených dětí. Přejeme Vám krásné prázdniny!

Den bezpečnosti
Den bezpečnosti

Vážení rodiče, ve čtvrtek 25. 4. 2019 pojedou děti na výlet do Čáslavi „DEN BEZPEČNOSTI“. Je nutné, aby děti byly nejdéle v 7.15 hod v MŠ!!!

Třídní schůzka
Třídní schůzka

Třídní schůzka rodičů se koná ve středu 17. dubna 2019 od 15.45 hodin.

Divadlo
Divadlo

Vážení rodiče, v úterý 9. 4. 2019 pojedou děti MŠ a mladší žáci ZŠ (1. a 2. ročník) do Čáslavi na divadelní představení „VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ“. Cena představení je 70,- Kč, doprava bude hrazena po vyfakturování.

Zábavné školní dopoledne pokračuje
Zábavné školní dopoledne pokračuje

V pondělí 1. dubna 2019 zveme všechny předškoláky na pokračování adaptačního školního dopoledne. Sejdeme se v 9 hodin v ZŠ, s sebou: obuv na přezutí, pití. Konec v 11.30 hod. Přijďte s dobrou náladou a úsměvem.

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Dne 29. března 2019 od 18.00 hod. pořádá obec Krchleby a místní knihovna „6. noc s Anersenem“ na téma Deskohraní. Určeno pro děti 5 – 12 let. S sebou: spacák, karimatku, oblečení na spaní, přezůvky. Občerstvení zajištěno. Ukončení akce v pátek v 8.00 hod. Zákonný zástupce vyplní na místě přihlášku k této akci. Bližší informace na letáčku, který žáci obdrželi, případně na tel. 724 581 852 (p. starostka).

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy se koná v pondělí 15. dubna 2019 od 15 do 17 hodin v budově ZŠ (1. poschodí, učebna I. třídy). S sebou přineste: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek, rodný list dítěte, obuv na přezutí.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání žáků:

Přednost pro přijetí v následujícím pořadí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, tj. obec Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty.
  2. Sourozenec je žákem školy,
  3. Při překročení počtu přijímaných žáků budou děti z mimospádových oblastí vybrány losem.

Losování se zúčastní zákonní zástupci dotčených dětí, ředitelka školy a člen školské rady, losování proběhne dne 17. 4. 2019 od 15,00 hod. v budově školy ZŠ a MŠ, Krchleby čp. 80.

Počet žáků, které je možné v tomto školním roce přijmout do první třídy: 10

 

Části zápisu:

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  1. formální

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle zákona 561/2004 Sb., § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  1. motivační:

Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, bude s dítětem proveden rozhovor a případně další činnosti probíhající formou hry, obsahem rozhovoru a aktivit bude např.: jméno žáka, básnička, písnička, počítání, orientace na ploše – nahoře, dole, pojmenování geometrických tvarů apod.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

V Krchlebech dne 25. 3. 2019                                        

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

zadost_o_prijeti_k_ZV

zapisni_list

zadost_o_odklad

Přednáška pro rodiče
Přednáška pro rodiče

Ve čtvrtek 28. 3. 2019, v 15.30 hod.

Proběhne přednáška pro rodiče s klinickou logopedkou

Mgr. Barborou Hušákovou. Prosím o potvrzení účasti.