Twitter response:

Zadost o odklad povinné skolni dochazky

Leave a comment