Twitter response:

Archiv pro měsíc: Květen 2020

Fotografování
Fotografování

V pondělí 8. 6. 2020 se budeme fotografovat.

V letošním roce bude pořízena pouze společná fotografie a společná fotografie předškoláků.

Peníze za fotografie budou vybírány předem.

 

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

_______________________________________________________________

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021

Na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritérií stanovených ředitelkou školy byli ve správním řízení s platností od školního roku 2020-2021 přijati k tomuto vzdělávání níže uvedení účastníci:

MS-8, MS-4, MS-5, MS-10

 

Nepřijati: MS-9, MS-11, MS-12, MS-6, MS-1, MS-2, MS-7, MS-3

 

                                                                       Poučení a odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020

Informace k obnovení provozu základní školy
Informace k obnovení provozu základní školy

Vážení rodiče,

v níže uvedeném materiálu najdete všechny základní informace k provozu základní školy po jejím znovuotevření dne

25. května 2020.

Prosíme o důkladné prostudování a respektování všech nastavených pravidel. 

 

Informace k obnovení provozu ZŠ

 

Informace k obnovení provozu mateřské školy
Informace k obnovení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

v níže uvedeném materiálu najdete všechny základní informace k provozu mateřské školy po jejím znovuotevření dne 25. května 2020.

Prosíme o důkladné prostudování a respektování všech nastavených pravidel. 

 

Informace+k+obnovení+provozu+MŠ