Twitter response:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

_______________________________________________________________

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021

Na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritérií stanovených ředitelkou školy byli ve správním řízení s platností od školního roku 2020-2021 přijati k tomuto vzdělávání níže uvedení účastníci:

MS-8, MS-4, MS-5, MS-10

 

Nepřijati: MS-9, MS-11, MS-12, MS-6, MS-1, MS-2, MS-7, MS-3

 

                                                                       Poučení a odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020

Leave a comment