Twitter response:

Zápis do 1. třídy

Ředitelka školy oznamuje, že zápis do 1. třídy se uskuteční v pátek 9. dubna 2021.

Průběh zápisu k povinné školní docházce bude upřesněn dle aktuálního vývoje epidemiologické situace, v souladu v dané době s platnými opatřeními. Zákonní zástupci budou o průběhu včas informováni na těchto webových stránkách.

Kritéria pro přijímání žáků:

Přednost pro přijetí v následujícím pořadí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, tj. obec Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Hraběšín, Souňov, Vodranty
  2. Děti z mimospádových obcí, jejichž sourozenec je žákem školy.
  3. Ostatní děti z mimospádových obcí.

 

Počet žáků, které je možné v tomto školním roce přijmout do první třídy: 13

 Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy.

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Materiály ke stažení:

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

žádost o odklad povinné školní docházky

školní zralost

desatero pro rodiče

odpovědi na nejčastější dotazy

prvňáček

informace pro rodiče předškoláků

Leave a comment