Twitter response:

Ředitelské volno

Na základě §24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů na dny

 18. listopadu 2022 a 22. prosince 2022

ředitelské volno pro všechny žáky ZŠ.

 

Činnost školní družiny bude zabezpečena při minimálním počtu 5 žáků v době od 7.40 – 13.00 hodin. Žádáme o nahlášení zájemců.

 

PaedDr. Jitka Olivová,

ředitelka školy

 

 

 

Leave a comment