Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality MŠ

Fotografování
Fotografování

Školní fotografování s paní Krejbichovou proběhne ve čtvrtek 24. května 2018 od 8 hodin v ZŠ, poté v MŠ. Prosíme rodiče, aby dětem napsali, s kým se budou fotit a počet fotografií. Děkujeme.

Hravé školní dopoledne

Základní škola připravila pro předškolní děti, které nastoupí do 1. ročníku, druhé adaptační dopoledne s názvem „Hravé školní dopoledne“. Setkáme se v pátek 18. května 2018 v 9 hodin. S sebou si vezměte pití a obuv na přezutí. Předpokládané ukončení v 11.30 hodin. Těšíme se na vás. Vaše budoucí paní učitelky.

Den otevřených dveří HZS

Ve čtvrtek 3. května 2018 jedou žáci ZŠ a děti MŠ na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru do Kutné Hory.

Pro návštěvníky proběhnou ucelené bloky akčních ukázek činnosti profesionálních hasičů ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a Městská policie Kutná Hora). Projekt je zaměřen převážně na děti předškolního a školního věku, kde si budou moci ověřit své získané znalosti ve vědomostních soutěžích na několika stanovištích.

S sebou: barůžek, pláštěnku, svačinu, pití.

Odjezd: 8.15 hod.

Návrat: kolem oběda.

Brigáda v MŠ

Vážení rodiče, v neděli 6. 5. 2018 Se uskuteční plánovaná akce, kdy spojíme síly my, vy a hlavně děti. „ZAHRADNÍ TVOŘENÍ aneb korýtka plná rostlinek“. Prosím o nahlášení, zda se zúčastníte, podrobnější informace upřesním s blížící se akcí.

Budeme v novinách

Dne 5. 4. 2018, proběhlo v naší MŠ fotografování dětí do novin – Kutnohorský deník. Fotografie vyjde v novinách ve středu 11. 4. 2018.

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 od 16.15 do 18 hodin v budově MŠ (zadní vchod – školní jídelna). S sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte, rodný list dítěte. Výše uvedené tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ, případně je lze zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Počet volných míst: 8

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2018 – 2019

 Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podané zákonnými zástupci dětí budou posuzovány na základě níže stanovených kritérií vydaných ředitelkou školy:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. nabývající 5 let v období do 31. srpna 2018 a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.
  2. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 4 let v období do 31. srpna 2018.
  3. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 3 let v období do 31. srpna 2018.
  4. Děti mimospádové nabývající 4 let v období do 31. srpna 2018.
  5. Děti mimospádové nabývající 3 let v období do 31. srpna 2018.
  6. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 2 let v období do 31. srpna 2018.
  7. Děti mimospádové nabývající 2 let v období do 31. srpna 2018.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelkou školy brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. V každém z výše uvedených kritérií budou děti vždy přijímány v pořadí dle věku od nejstaršího.

V Krchlebech, 5. 4. 2018                                                          

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou

V pondělí 9.4.2018 se zúčastní předškolní děti (děti s povinnou školní docházkou) besedy se spisovatelkou Jitkou Vítovou. Beseda se bude konat v ZŠ Krchleby. Cena za dítě je 35 Kč.

Fotografování v MŠ

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhne v naší MŠ fotografování do Kutnohorského deníku.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny probíhají od 29. března 2018. Žáci přicházejí do školy v úterý 3. dubna 2018. Provoz MŠ v plném rozsahu.

Dřevíčkování

V rámci rozvoje polytechnické výchovy se žáci ZŠ a děti MŠ účastní vyrábění ze dřeva. Poznají základní nástroje – pilník, hoblík, vrtačku, a určitě si něco zajímavého vyrobí. Uvidíme, jak jsou naše děti šikovné. Vybíráme 120,- Kč na materiál a vedení dílničky.