Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality ZŠ

Třídní schůzky
Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15.45 hodin.

Kino Čáslav
Kino Čáslav

Ve středu 7. 11. 2018 jedou děti MŠ a žáci ZŠ do kina na animovaný příběh „Vrabčákovo velké čapí dobrodružství“. Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má čapího bráchu, čapí mámu, čapího tátu a je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů a Richarda musí nechat doma.
Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp, a se svými svéráznými kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky.

Vstupné: 50,- Kč, doprava po vyfakturování.

Odstřižky látek
Odstřižky látek

Prosíme maminky, které mají doma nepotřebné kousky látek, zda je mohou poskytnout škole pro výuku pracovní výchovy a kroužku VV. Děkujeme.

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny připadají na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

Po stopách minulosti
Po stopách minulosti

Základní škola a Mateřská škola zve na Den otevřených dveří v souvislostí s akcí pořádanou v sobotu 29. září 2018 pod názvam „Po stopách minulosti aneb posvícení jinak“ pod záštitou Obce Krchleby. Připravena je prohlídka budov MŠ a ZŠ, výstavka kronik, výtvarných prací žáků, učebních materiálů, projekce fotografií ze života školy. Prostory budou zpřístupněny v čase 15 – 17 hodin. Těšíme se na Vás.

Nadstavbové učební materiály
Nadstavbové učební materiály

Nadstavbové učební materiály (Vyjmenovaná slova, Matematické rozcvičky, Procvičujeme češtinu, Počítáme zpaměti, …) slouží k dalšímu procvičování učiva. Tyto materiály nejsou hrazeny z rozpočtu školy. Prosíme o jejich úhradu do pondělí 24. září 2018.

1. ročník 60,- Kč

2. ročník 84,- Kč

3. ročník 110,- Kč

4. ročník 101,- Kč

5. ročník 74,- Kč.

Papírenské zboží
Papírenské zboží

Stejně jako každým rokem byly žákům zakoupeny sešity, kreslicí karton na VV a PV, podložky, papíry na kopírování materiálů, …

Platby jednotlivých ročníků:

1. ročník: 110,- Kč

2. ročník: 120,- Kč

3. ročník: 210,- Kč

4. ročník: 220,- Kč

5. ročník: 210,- Kč

Žákům, kteří mají fond u třídní učitelky, bude tato částka odebrána z fondu. Ostatní – prosíme o úhradu do středy 19. 9. 2018.

Změna v rozvrhu po dobu plaveckého výcviku
Změna v rozvrhu po dobu plaveckého výcviku

Po dobu plaveckého výcviku, tj. do 9. 11. 2018 , nebudou běžné hodiny tělesné výchovy.

1. a 2. ročník: pátky místo TV prvouka,

3. a 4. ročník: úterky místo TV anglický jazyk

4. ročník: pátky místo TV vlastivěda

3. ročník: pátky místo TV prvouka

5. ročník: úterky místo TV vlastivěda, středy místo TV český jazyk

 

Činnost kroužků bude zahájena v pondělí 17. září 2018.

   

Rodičovský fond
Rodičovský fond

Prosíme rodiče, aby třídním učitelkám vložili do rodičovského fondu 1000,- Kč (odebírat budeme na divadlo, školní akce, sešity, papíry, …). Třídní učitelky vedou evidenci plateb, která se rodičům předkládá. Tento fond  podstatně zjednoduší výběr prostředků na jednotlivé akce. Děkujeme.

Noví strávníci
Noví strávníci

Pro nové strávníky (1. ročník) je třeba vyplnit přihlášku, variabilní symbol se neuvádí. Kdo platí obědy inkasem, zadá na svůj účet povolení k inkasu ve prospěch účtu stravného ŠJ Sadová, Čáslav, 115-2156480257, kód banky 0100. Limit pro 1 strávníka 550,- Kč, pro 2 strávníky 1100,- Kč, pro 3 strávníky 1650,- Kč. Inkaso se provádí k 20. předchozího měsíce, tzn. v srpnu na září atd. Strávníci, kteří neměli souhlas k inkasu v srpnu, musí zaplatit stravné hotově v ZŠ Krchleby nebo přímo ve ŠJ Sadová.