Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality ZŠ

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny připadají na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

Po stopách minulosti
Po stopách minulosti

Základní škola a Mateřská škola zve na Den otevřených dveří v souvislostí s akcí pořádanou v sobotu 29. září 2018 pod názvam „Po stopách minulosti aneb posvícení jinak“ pod záštitou Obce Krchleby. Připravena je prohlídka budov MŠ a ZŠ, výstavka kronik, výtvarných prací žáků, učebních materiálů, projekce fotografií ze života školy. Prostory budou zpřístupněny v čase 15 – 17 hodin. Těšíme se na Vás.

Nadstavbové učební materiály
Nadstavbové učební materiály

Nadstavbové učební materiály (Vyjmenovaná slova, Matematické rozcvičky, Procvičujeme češtinu, Počítáme zpaměti, …) slouží k dalšímu procvičování učiva. Tyto materiály nejsou hrazeny z rozpočtu školy. Prosíme o jejich úhradu do pondělí 24. září 2018.

1. ročník 60,- Kč

2. ročník 84,- Kč

3. ročník 110,- Kč

4. ročník 101,- Kč

5. ročník 74,- Kč.

Papírenské zboží
Papírenské zboží

Stejně jako každým rokem byly žákům zakoupeny sešity, kreslicí karton na VV a PV, podložky, papíry na kopírování materiálů, …

Platby jednotlivých ročníků:

1. ročník: 110,- Kč

2. ročník: 120,- Kč

3. ročník: 210,- Kč

4. ročník: 220,- Kč

5. ročník: 210,- Kč

Žákům, kteří mají fond u třídní učitelky, bude tato částka odebrána z fondu. Ostatní – prosíme o úhradu do středy 19. 9. 2018.

Změna v rozvrhu po dobu plaveckého výcviku
Změna v rozvrhu po dobu plaveckého výcviku

Po dobu plaveckého výcviku, tj. do 9. 11. 2018 , nebudou běžné hodiny tělesné výchovy.

1. a 2. ročník: pátky místo TV prvouka,

3. a 4. ročník: úterky místo TV anglický jazyk

4. ročník: pátky místo TV vlastivěda

3. ročník: pátky místo TV prvouka

5. ročník: úterky místo TV vlastivěda, středy místo TV český jazyk

 

Činnost kroužků bude zahájena v pondělí 17. září 2018.

   

Rodičovský fond
Rodičovský fond

Prosíme rodiče, aby třídním učitelkám vložili do rodičovského fondu 1000,- Kč (odebírat budeme na divadlo, školní akce, sešity, papíry, …). Třídní učitelky vedou evidenci plateb, která se rodičům předkládá. Tento fond  podstatně zjednoduší výběr prostředků na jednotlivé akce. Děkujeme.

Noví strávníci
Noví strávníci

Pro nové strávníky (1. ročník) je třeba vyplnit přihlášku, variabilní symbol se neuvádí. Kdo platí obědy inkasem, zadá na svůj účet povolení k inkasu ve prospěch účtu stravného ŠJ Sadová, Čáslav, 115-2156480257, kód banky 0100. Limit pro 1 strávníka 550,- Kč, pro 2 strávníky 1100,- Kč, pro 3 strávníky 1650,- Kč. Inkaso se provádí k 20. předchozího měsíce, tzn. v srpnu na září atd. Strávníci, kteří neměli souhlas k inkasu v srpnu, musí zaplatit stravné hotově v ZŠ Krchleby nebo přímo ve ŠJ Sadová.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky

Škola nabízí v tomto školním roce následující zájmové kroužky:

  1. výtvarný I. – Mgr. Jitka Domasová – pátek 11.30 – 12.30 hod.
  2. výtvarný II. – Mgr. Jitka Domasová – středa 14.00 – 15.00 hod.
  3. sportovní I. – Pavla Tesařová – středa 13.00 – 14.00 hod.
  4. sportovní II. – Pavla Tesařová – pátek 13.00 – 14.00 hod.
  5. flétna I. – Mgr. Jitka Domasová – upřesní
  6. flétna II. – Mgr. Jitka Domasová – upřesní
  7. míčové hry – Pavla Tesařová – úterý 12.30 – 13.20 hod.

Činnost kroužků bude realizována pod DDM Čáslav v prostorách budovy ZŠ Krchleby.

Pro žáky 1. a 2. ročníku nabízíme kroužek angličtiny pod vedením DiS. Štěpánky Howard, středa 15.30 – 16.15 hod.

Činnost školní družiny 2018-19
Činnost školní družiny 2018-19

Činnost ŠD ranní 6.30 – 7.15 hod., odpolední 11.15 – 15.30 hod. Vedoucí vychovatelka DiS. Štěpánka Howard, vychovatelky Pavla Tesařová, Mgr. Jitka Domasová.

Přihlášky do ŠD obdrží žáci v pondělí 3. září 2018. Činnost ŠD s ohledem na kapacitu 30 účastníků v letošním školním roce pro žáky 1. – 4. ročníku a dojíždějící žáky 5. ročníku. Je možné, že na základě rozhodnutí KÚ SK bude v následujících měsících umožněna činnost i pro žáky 5. ročníku, kteří nedojíždějí.

V úterý, kdy mají žáci odpolední vyučování, zabezpečí škola dohled v době polední přestávky nad všemi žáky, tzn. i nad těmi, kteří ve ŠD zapsáni nebudou.

Školní rok 2018-19
Školní rok 2018-19

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek školního roku 2018-19 připadá letos na pondělí 3. září 2018. Zahájení 7.40 – 8.30 hodin. Sejdeme se ve svých třídách, tj. I. třída 1. a 2. ročník, II. třída 3., 4. a 5. ročník. Přineste si školní tašky na učebnice a pracovní sešity, obuv na přezutí, případně kufřík s výtvarnými potřebami, do třídy látkový ručník. Od rodičů budeme potřebovat informaci o stravování – kdy budete chodit na oběd. Pondělí bez oběda a činnosti ŠD, od úterý dle rozvrhu hodin (zatím bez odpoledního vyučování), který obdržíte v pondělí.

Od 6. září jezdíme na plavecký výcvik. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, vše do igelitové tašky či batůžku. Odjezd v 10.20 hod. od školy, návrat kolem 12.30 hod.