Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality ZŠ

Rodičovský fond
Rodičovský fond

Prosíme rodiče, aby třídním učitelkám vložili do rodičovského fondu 1000,- Kč (odebírat budeme na divadlo, školní akce, sešity, papíry, …). Třídní učitelky vedou evidenci plateb, která se rodičům předkládá. Tento fond  podstatně zjednoduší výběr prostředků na jednotlivé akce. Děkujeme.

Noví strávníci
Noví strávníci

Pro nové strávníky (1. ročník) je třeba vyplnit přihlášku, variabilní symbol se neuvádí. Kdo platí obědy inkasem, zadá na svůj účet povolení k inkasu ve prospěch účtu stravného ŠJ Sadová, Čáslav, 115-2156480257, kód banky 0100. Limit pro 1 strávníka 550,- Kč, pro 2 strávníky 1100,- Kč, pro 3 strávníky 1650,- Kč. Inkaso se provádí k 20. předchozího měsíce, tzn. v srpnu na září atd. Strávníci, kteří neměli souhlas k inkasu v srpnu, musí zaplatit stravné hotově v ZŠ Krchleby nebo přímo ve ŠJ Sadová.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky

Škola nabízí v tomto školním roce následující zájmové kroužky:

  1. výtvarný I. – Mgr. Jitka Domasová – pátek 11.30 – 12.30 hod.
  2. výtvarný II. – Mgr. Jitka Domasová – středa 14.00 – 15.00 hod.
  3. sportovní I. – Pavla Tesařová – středa 13.00 – 14.00 hod.
  4. sportovní II. – Pavla Tesařová – pátek 13.00 – 14.00 hod.
  5. flétna I. – Mgr. Jitka Domasová – upřesní
  6. flétna II. – Mgr. Jitka Domasová – upřesní
  7. míčové hry – Pavla Tesařová – úterý 12.30 – 13.20 hod.

Činnost kroužků bude realizována pod DDM Čáslav v prostorách budovy ZŠ Krchleby.

Pro žáky 1. a 2. ročníku nabízíme kroužek angličtiny pod vedením DiS. Štěpánky Howard, středa 15.30 – 16.15 hod.

Činnost školní družiny 2018-19
Činnost školní družiny 2018-19

Činnost ŠD ranní 6.30 – 7.15 hod., odpolední 11.15 – 15.30 hod. Vedoucí vychovatelka DiS. Štěpánka Howard, vychovatelky Pavla Tesařová, Mgr. Jitka Domasová.

Přihlášky do ŠD obdrží žáci v pondělí 3. září 2018. Činnost ŠD s ohledem na kapacitu 30 účastníků v letošním školním roce pro žáky 1. – 4. ročníku a dojíždějící žáky 5. ročníku. Je možné, že na základě rozhodnutí KÚ SK bude v následujících měsících umožněna činnost i pro žáky 5. ročníku, kteří nedojíždějí.

V úterý, kdy mají žáci odpolední vyučování, zabezpečí škola dohled v době polední přestávky nad všemi žáky, tzn. i nad těmi, kteří ve ŠD zapsáni nebudou.

Školní rok 2018-19
Školní rok 2018-19

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek školního roku 2018-19 připadá letos na pondělí 3. září 2018. Zahájení 7.40 – 8.30 hodin. Sejdeme se ve svých třídách, tj. I. třída 1. a 2. ročník, II. třída 3., 4. a 5. ročník. Přineste si školní tašky na učebnice a pracovní sešity, obuv na přezutí, případně kufřík s výtvarnými potřebami, do třídy látkový ručník. Od rodičů budeme potřebovat informaci o stravování – kdy budete chodit na oběd. Pondělí bez oběda a činnosti ŠD, od úterý dle rozvrhu hodin (zatím bez odpoledního vyučování), který obdržíte v pondělí.

Od 6. září jezdíme na plavecký výcvik. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, vše do igelitové tašky či batůžku. Odjezd v 10.20 hod. od školy, návrat kolem 12.30 hod.

Nabídka pracovních míst
Nabídka pracovních míst

Ředitelka ZŠ a MŠ Krchleby nabízí pracovní místo učitelky 1. stupně ZŠ  s pracovním úvazkem 14 hod. (63 % úvazku) + 4,5 hod. školní družina (15 % úvazku). Platové zařazení dle platných tabulek zaměstnanců státní sféry. Pracovní smlouva na dobu určitou od 27. 8. 2018 do 31. 6. 2019. Další vývoj dle počtu žáků školy. Pro nástup je třeba doložit výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře. Požadované vzdělání: vysokoškolské, učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zájemci se můžou hlásit prostřednictvím emailu zs_a_ms@seznam.cz., případně přímo u ředitelky školy na tel. 721 321 917.

Dále nabízí ředitelka pracovní místo vychovatelky školní družiny  s pracovním úvazkem 21,75 hod. (70,8 % úvazku) + 7 hod. učitelství (31,8 % úvazku). Platové zařazení dle platných tabulek zaměstnanců státní sféry. Pracovní smlouva na dobu určitou od 27. 8. 2018 do 31. 6. 2019. Další vývoj dle počtu žáků školy. Pro nástup je třeba doložit výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře. Požadované vzdělání: úplné střední odborné s maturitou, obor mimoškolní výchova. Zájemci se můžou hlásit prostřednictvím emailu zs_a_ms@seznam.cz., případně přímo u ředitelky školy na tel. 721 321 917. 

Prázdninové přání
Prázdninové přání

Něco hezkého končí a něco začíná. Končí školní rok 2017/18 naplněný poctivou prací, začínají zasloužené 2 měsíce odpočinku a zážitků. Přeji všem žákům ty nejkrásnější, nejbáječnější, nejkouzelnější sluníčkové prázdniny. Rodičům pak trpělivost a zaměstnancům čas k načerpání nových sil. (PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy)

Závěr školního roku
Závěr školního roku

V pátek 29. 6. 2018 obdrží žáci vysvědčení. Předpokládaný konec slavnostního ukončení školního roku v 8.45 hod. Provoz ŠD do 12 hodin, oběd pro přihlášené zajištěn.

Učebnice
Učebnice

Učební materiály odevzdávají žáci ve středu 27. 6. 2018. Prosíme o kontrolu – případné vygumování vepsaných textů, slepení vazby, srovnání ohlých roků stránek, …, zapsání stavu učebnice na konci školního roku.

Doprava ZOO Jihlava
Doprava ZOO Jihlava

Doprava do ZOO Jihlava 117,- Kč. Prosíme o úhradu do čtvrtka 28. 6. 2018. Děkujeme.