Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality

Distanční výuka
Distanční výuka

Od středy 14. října 2020 přecházejí všechny stupně škol s výjimkou škol mateřských na distanční způsob výuky. Tento způsob je zatím vyhlášen na období do 23. 10. 2020, poté navazují týdenní podzimní prázdniny. O návratu žáků zpět do školy, tedy k prezenčnímu způsobu výuky, vás budeme informovat. Podklady k výuce očekávejte od jednotlivých vyučujících. 

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny byly rozšířeny rozhodnutím ministra školství o dny 26. – 27. 10.2020. Doba jejich trvání je tedy od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Plavecký výcvik
Plavecký výcvik

Na základě krizových opatření vlády souvisejících s šířením Covid – 19 je zakázán od 9. 10. 2020 provoz bazénů a s tím související výuka plavání. Žáci absolvovali k dnešnímu dni 6 lekcí. O vývoji situace vás budeme informovat.

Sběr papíru
Sběr papíru

I v letošním školním roce 2020/2021 se škola zapojila do 9. ročníku sběrové soutěže pořádané společností AVE. Sbíráme starý papír – noviny. časopisy, směsný papír, karton.

Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy. Smyslem je pomoci školám naplňovat cíle environmentální výchovy a zároveň také zvýšit povědomí o třídění odpadu.

Každý soutěží sám za sebe, ale i za školu.

Pomozme společně chránit přírodu a naše životní prostředí.

Opatření ředitelky školy od 10. 9. 2020
Opatření ředitelky školy od 10. 9. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů Covid – 19 bude od čtvrtka 10. září 2020 platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. 

S ohledem na tuto skutečnost platí od 10. 9. 2020 do odvolání v základní škole povinné nošení roušek ve společných prostorách (při vstupu do budovy, v šatně, na chodbách, WC, při přechodu do školní jídelny). 

 

Zároveň v souvislosti s šířící se virózou ve školách doporučujeme rodičům zvážit:

 1. zdravotní stav svých dětí a s tím související vhodnost absolvování zítřejší (10.9.2020) lekce plaveckého výcviku,
 2. pobyt ve školní družině. 
Plavecký výcvik (MŠ, ZŠ)
Plavecký výcvik (MŠ, ZŠ)

Ve čtvrtek 3. září 2020 bude zahájen předplavecký a plavecký výcvik dětí MŠ a žáků ZŠ. Odjezd v 10.15 hodin od MŠ. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, děvčata s delšími vlasy koupací čepici, roušku do autobusu (použita bude dle pokynů pana řidiče). Vše do igelitové tašky nebo batůžku. Návrat kolem 12.30 hodin.

Informativní schůzka rodičů žáků 1. ročníku
Informativní schůzka rodičů žáků 1. ročníku

Ve středu 2. září 2020 se od 15.40 hodin koná informativní schůzka rodičů žáků 1. ročníku. Prosíme, aby se s ohledem na současnou situaci schůzky účastnil vždy pouze 1 rodič. Děkujeme za pochopení.

Stravování žáků ZŠ
Stravování žáků ZŠ

Od nového školního roku 2020/21 budou obědy pro žáky ZŠ dováženy ze Střední zemědělské školy v Čáslavi. V souvislosti s touto změnou uvádíme informace pro rodiče:

 1. Zrušte souhlas s inkasem, který jste měli zadaný pro platby v předchozím období.
 2. Zadejte trvalý příkaz ve výši 750,- Kč, vždy k 10. v měsíci. Přerušte trvalý příkaz pro prázdninové měsíce červenec a srpen.
 3. Číslo účtu: 9332800267/100. Je nutné zadat i variabilní symbol, aby Vaše platba mohla být správně přiřazena pro Vaše dítě (symbol obdrží žáci ve středu 2. 9. 2020).

 

Žáci se začnou stravovat od středy 2. 9. 2020.

Zahájení školního roku 2020 – 2021 MŠ

Základní informace k zahájení nového školního roku 2020-21:

 1. Zahájení v úterý 1. září 2020, provoz bez roušek.
 2. Provoz MŠ bude celodenní bez omezení tedy od 6,30 do 16,00 hod.
 3. Ve čtvrtek 3. 9. 2020 zahajujeme plavecký výcvik. S sebou: ručník, mýdlo, koupací čepici (děti s dlouhými vlasy). Nutná rouška do autobusu! Odjezd v 10.15 hodin, návrat kolem 12.30 hodin.
 4. Stravné se bude hradit stejným způsobem jako v loňském roce, tedy do 15. dne v měsíci – ceny stravného jsou navýšeny na 900,- Kč u dětí, které dosáhnou v tomto školním roce 7 let 950,- Kč.
 5. Výše úplaty zůstává stejná, jako v loňském roce, tedy 420,- Kč.

Těšíme se na Vás!

Organizace zahájení školního roku 2020-21 (ZŠ)
Organizace zahájení školního roku 2020-21 (ZŠ)

Základní informace k zahájení nového školního roku 2020-21:

 1. Zahájení v úterý 1. září 2020 v 7.40 hodin v jednotlivých třídách, s žáky 1. ročníku můžou do budovy na zahájení i jejich zákonní zástupci, provoz bez roušek. Předpokládané ukončení nejdéle v 9 hodin. Žáci si přinesou školní tašky, obuv na přezutí. Ostatním zákonným zástupcům je vstup dovolen pouze v opodstatněných důvodech.
 2. Od středy 2. 9. 2020 výuka podle přiloženého rozvrhu hodin.
 3. Ve čtvrtek 3. 9. 2020 zahajujeme plavecký výcvik. S sebou: plavky, ručník, mýdlo. Nutná rouška do autobusu! Odjezd v 10.15 hodin, návrat kolem 12.30 hodin.
 4. Stravování žáků ZŠ: zajištěno od středy 2. 9. 2020. Upozorňujeme na změnu poskytovatele (Střední zemědělská škola Čáslav). Bližší informace k úhradě stravného obdržíte v průběhu prvního školního týdne.
 5. Provoz školní družiny od středy 2. 9. 2020.

rozvrh hodin 2020-21

Všem žákům přejeme v novém školním roce hodně úspěchů.