Twitter response:

Obecné informace – Školní jídelna

Školní jídelna je umístěna v budově mateřské školy. Jedná se o výdejnu, která dováží jídlo ze ŠJ MŠ Čáslav (pro děti MŠ) a ŠJ ZŠ Sadová Čáslav (pro žáky ZŠ a zaměstnance). Kapacita výdejny je od školního roku 2017/2018 60 vydávaných jídel. Činnost zajišťuje jeden provozní zaměstnanec.

Děti MŠ a žáci ZŠ se stravují v oddělených prostorách vybavených odpovídajícím nábytkem. Samotná kuchyně disponuje potřebným vybavením, mimo jiné myčkou nádobí, mikrovlnou troubou, …

Jídelníček vychází ze spotřebního koše a požadavků zdravé výživy. Jídla jsou doplňována pitným režimem obohaceným o ovocné a zeleninové šťávy.

 

Číslo účtu: 115 – 2156480257/0100

 

Ceny obědů (ZŠ):

I. kat. děti 7-10 let – 23 Kč

II. kat. děti 11 – 15 let – 25 Kč

III. kat. děti nad 15 let – 27 Kč

 

Kontakt ŠJ Krchleby:

Marie Říhová

725 731 135

 

Kontakt ŠJ Čáslav, Sadová (ZŠ):

Jana Vavřincová

27 315 742

vavrincova@sadovazs.cz

 

Další informace k stravování:

Co rodiče nevědí o školním stravování

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Skutečnou alfou a omegou je vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.

Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:

  1. Rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven.
  2. Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš) – sledovanými potravinami jsou maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny

Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004, obsahující pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit v oblasti hygieny. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontrol (ČŠI, KHS) a žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat. Nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků.

Od roku 2015 mají jídelny navíc k dispozici Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví, které popisuje jaký pokrm a kolikrát za měsíc ho máme uvařit.

Nutriční doporučení pro obědy: 

Polévky  

zeleninové – min. 12x/měsíc, luštěninové – min. 4x/měsíc, masové – max. 1x /měsíc

 Hlavní jídla   

ryby – min. 2x/měsíc, vepřové maso – max. 4x/měsíc, bezmasé nesladké jídlo – 4x/měsíc, sladké jídlo – max. 2x/měsíc, luštěniny 2x/měsíc

Přílohy    

houskové knedlíky – max. 2x/měsíc, bram.knedlíky – max. 1x/měsíc

Zelenina   

zelenina čerstvá – min. 8x/měsíc 

Věřte, že není jednoduché sestavit jídelní lístek tak, aby vyhovoval zásadám správné výživy, finančnímu limitu, dětem, rodičům a ještě splňoval spotřební koš a nutriční doporučení.

V naší jídelně připravujeme čerstvě lisovanou šťávu z ovoce a zeleniny, polotovary používáme co nejméně, polévky jsou vařené z čerstvých surovin, 1x měsíčně místo polévky připravujeme předkrmy. Bramborovou kaši vaříme pouze z brambor, maso se snažíme brát co nejvíce čerstvé, ryby – sumeček africký je chlazený, ale ne všechny ryby si můžeme dovolit vzhledem k finančnímu limitu brát chlazené.

                                                                         Jana Vavřincová – vedoucí školní jídelny (Čáslav)