Twitter response:

Předkarnevalové hrátky aneb „Malý školní karneval ve ŠD“

Ve čtvrtek 15. března 2018 byla většina účastníků školní družiny k nepoznání. Spiderman nám ukazoval svoje pózy a schopnosti, princezny se zde ladně procházely a tančily. Bílá paní a paní Noc nám předvedly svá kouzla. Roztomile se zde promenádovaly dvě kočičky a všechny ochraňoval voják, neboť zde řádilo i několik ošklivých strašidel. Čarodějnice a dokonce strašlivý zombií se nám snažili nahnat hrůzu, ale my jsme se nedali. Po důkladné přípravě, focení a hrách v tělocvičně i v ŠD, jsme se vypravili za našimi kamarády do MŠ. Nejprve se všichni zapojili do poznávací hry, masky se potom náležitě představily. Potom si malý odvážlivci vybrali námi ve družině s chutí vyrobené masky. Takže se také náhle proměnili např. v jelena, kamzíka, myšku či veverku. Poté následovaly veselé předkarnevalové hrátky s hudbou. Toto veselé odpoledne všechny příjemně naladilo na blížící se KARNEVAL. (P. Tesařová)