Twitter response:

1. setkání s Cotym (foto)

Hned druhý týden nového školního roku k nám na svou pravidelnou dopolední lekci zavítal anglický mluvčí Coty. I když režim ještě není úplně „zajetý“ a většina našich žáků je myšlenkami na prázdninách, zhostil se Coty svého úkolu se ctí a děti nejen pobavil, ale také poučil – třeba o rozdílu mezi jednotným a množným číslem nebo o tom, jak se v angličtině tvoří 3. osoba. Teorii jsme si pak společně procvičili v rámci interaktivních cvičení a nechyběly ani písně, při kterých jsme si i hromadně zatančili. Příští návštěva Cotyho nás čeká 6. října a už teď se na nic moc těšíme. (Jana Olivová)

Fotodokumentace: