Twitter response:

Loučení s paní Zimou (ZŠ foto)

V pondělí 21. 3. 2022 bylo na výtvarném kroužku zvláště pilno. Kromě jarních dekorací se pustily některé dívky do výroby loutky Morény. Nebylo to vůbec snadné, bylo potřeba zkombinovat více druhů materiálu, ale s pomocí paní učitelky to zvládly velmi dobře. Vždyť už byl první jarní den a vyhnat zimu byl nejvyšší čas! A proto ve středu v dopoledních hodinách, za krásného slunečného počasí, vyšli všichni žáci naší školy směrem ke kaštanu, aby pak dále pokračovali k potoku, který byl naším cílem. Cestou jsme nadšeně provolávali různá říkadla, popěvky a zpívali písně na zastrašení zimy – „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“, „Morénu dnes vyneseme, zimou se už netřeseme“. A za tohoto všeobecného veselí jsme dorazili na místo. Vhození paní Zimy do vody se zodpovědně ujaly žákyně 5. ročníku. Loutka sice daleko neodplavala, ale symbolicky svůj účel splnila. Zpáteční cestu jsme si zpestřili vyhledáváním jarních květin a zpíváním písně „ Jaro, jaro, jaro už je tu“. A nejen to, zvláště mladší žáci nelenili a začali sbírat odpadky, které se sem tam okolo cesty povalovaly. Moc je za to chválíme a už teď se těšíme z krásných jarních dnů. (J. Domasová)