Twitter response:

Akademie DDM Čáslav

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se čtyři žákyně naší školy účastnily Akademie DDM Čáslav, neboť právě pod hlavičkou DDM činnost kroužku Flétna I, II a III probíhá. Na kulturním vystoupení se tak podílely Anna Benešová a Ema Černovská z 5. ročníku a Sofie Hudcová a Sofie Nguyen z 1. a 2. ročníku. Své dovednosti ve hře na flétnu předvedly v podání pěti písní. Velký úspěch měl také taneční doprovod nejmladší z účastnic. Všechny dívky získaly nové zkušenosti a posílily tak důvěru v sebe sama. Kulturní vystoupení se jim velmi povedlo. Děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy na veřejnosti.