Twitter response:

Besedy s panem Štěpánovským

V úterý 9. května 2017 nás již potřetí v letošním školním roce navštívil p. Saša Štěpánovský z KS v Kutné Hoře. Beseda s ním byla jako ty předchozí velmi přínosná a pro děti zajímavá. Ale…vezměme vše od začátku. První beseda proběhla 29. března. V té době probíhal na naší škole projekt na téma „ Karel IV.“, jeho povídání o tomto velmi významném českém králi bylo příjemným završením tematické školní práce. Další beseda s p. Štěpánovským se uskutečnila 12. dubna. Povídání o Velikonocích, o jejich vzniku a poutavém životě Ježíše Krista objasnilo dětem podstatu těchto svátků. Dárek v podobě dětské bible i s osobním věnováním, všechny děti mile potěšil. Poslední beseda „ Husovy stopy“, přenesla děti do období 14. – 15. století. Úplně na začátku obdržely děti indicie – obrázky míče, kaple, prostých lidí, knihy, které se staly v dalším vypravování p. Štěpánovského jednotlivými pilíři celé besedy o životě a odkazu Mistra Jana Husa. Děti se tak dozvěděly, kde se Jan Hus narodil, jaké měl dětství, jak asi vypadal v dospělosti, čím zjednodušil český pravopis, proč se stal oblíbeným knězem a o čem byla jeho kázání, proč odcestoval do Kostnice a za co byl odsouzen a upálen. A především pochopily, jak moc jsou pro nás dodnes důležité všechny Husovy stopy, na které nemálo lidí tak trochu pozapomnělo…víra, svoboda, pravda, odvaha, láska, úcta, pokora, odpuštění,…Tato beseda byla pro nás všechny příjemná, poučná a hlavně přínosná. Děkujeme za laskavý a pozitivní přístup přednášejícího. Děti si dokonce vydobyly další dva příběhy, o Mikeši Zůlovi a Jeronýmu Pražském, kteří také prošli Husovým životem. S panem Štěpánovským jsme se rozloučili až poté, co přislíbil, že nás v příštím roce opět navštíví a bude nám vyprávět o tom, jak procestoval Ameriku a navštívil některé indiánské kmeny. Už teď se všichni moc těšíme! (J. Domasová)