Twitter response:

Den porozumění autismu – „Modrý den“

V úterý 4. dubna 2017 jsme se sešli ve škole všichni v modrém. Rádi jsme se připojili k osvětové kampani “Porozumět autismu 2017“. Modrá barva symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat. Mezi poruchy autistického spektra (PAS) patří i dětský autismus. Tyto lidé potřebují nejvíce pochopení a podpory, což naše děti pomocí této osvěty hravou formou pochopily. Pokud se v životě potkají s dětmi s autismem, nebudou zaskočeni jejich opakujícími se vzorci chování a snáze pochopí jejich problémy. V dnešní době je důležité vést děti k porozumění, komunikaci a sociálnímu cítění. Zaslání fotografií, pochopení a poslání radosti těm, kteří to potřebují je to nejmenší, co můžeme udělat. (P.Tesařová)