Twitter response:

Dřevíčková dílnička

V úterý 27. 3. se naše školní jídelna proměnila v malou truhlářskou dílnu. Se svým technicko- výtvarným projektem k nám totiž zavítal výtvarník Marek Pilnáček se svou asistentkou. Nejprve všechny seznámil s bezpečností při práci a s tím, jak se dřevo opracovává, předvedl dřevoobráběcí nástroje a nářadí. Potom už se všichni dali do práce. Výroba velikonočního zajíčka a kraslice v tento předvelikonoční čas byla pro děti výzvou. Nejprve svůj výrobek povrchově upravily smirkovým papírem. Poté jej upevnily do svěráku a daly prostor své fantazii. Využívaly různé druhy pilníků a vrtaček. Radost z práce, zaujetí a chuť vyrobit si svůj originální výrobek, to byl cíl každého žáka. Nakonec děti přidělaly svým zajíčkům kolečka a funkčnost vyzkoušely na připravené plošině. Konaly se zde malé zaječí závody. Čas utekl jako voda, všichni své práce úspěšně dokončili a ještě výtvarně dozdobili. Tento projekt ukázal, že práce se dřevem může být zábava. Byl zaměřen na rozvoj jemné motoriky, výtvarného cítění a vztahu k přírodě. Díky vstřícnému přístupu a skvělé organizaci se z každého stal malý truhlář, který si s radostí vyrobil svou originální hračku ze dřeva. Projekt děti velmi zaujal, zůstanou jim na památku nejen jejich výrobky, ale i vzpomínky na zábavné vyrábění. (P. Tesařová)