Twitter response:

Hledání pokladu

Ve středu 6.6.2018 proběhla na naší školce, již dlouho očekávaná hra ke dni dětí – „HLEDÁNÍ POKLADU“. Nejstarší děti se již nemohly dočkat až společně s paní učitelkou Vlachovou vyrazí značit trasu, plnit úkoly a schovávat se. Naopak děti střední skupiny a nejmladší děti čekalo hledání a plnění úkolů s paní učitelkou Krupičkovou. Trasa vedla známým prostředím – vsí okolo MŠ. Děti zodpovědně plnily úkoly, i když menší děti nejvíce zaujaly fáborky značící cestu. A protože se první skupina nejstarších dětí s paní učitelkou velice pečlivě schovala musela těm nejmenším trošku poradit kukačka, aby je našli. Někteří byli zmoženi horkem, a tak už ani děti, ani poklad na konci trasy hledat nechtěli. Nakonec se však povedlo najít děti, paní učitelku i poklad a o poklad (sušenky a zmrzlinu) se pak ve školce všichni rozdělili. (Krupičková K.)

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav