Twitter response:

Je tu nový školní rok 2022/23

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme se všichni sešli, abychom společně zahájili nový školní rok  2022/23. Do školy vstoupilo celkem 24 žáků 1. – 5. ročníku. Za přítomnosti rodičů, žáků, pedagogů a p. fotografa Václava Beneše se slavnostního zahájení ujala nejprve paní ředitelka Jitka Olivová. Ta všechny přítomné mile přivítala, popřála školákům hodně úspěchů a předala žákyním prvního ročníku knihy, které, jak zdůraznila, když budou pilné ve školní práci, si budou moci zanedlouho samy přečíst. Poté se ujala slova starostka obce p. Bohumila Jeřichová. Kromě jiného popřála všem dětem, aby chodily do školy rády, měly hodně kamarádů, a rozdala jim i sladkou odměnu. V další části předstoupila p. učitelka J. Domasová, třídní učitelka 1. – 3. ročníku, aby si s dětmi popovídala o tom, co je ve škole čeká. Následně si je všechny tak trochu vyzkoušela z postřehu, kdy měly hledat své fotografie vylepené v kytičkách na okně a ze znalosti pohádkových postav. Dívky 1. ročníku – Eliška, Madlenka a Veronika měly ještě navíc za úkol se podepsat přede všemi na tabuli. Ani jedna nezapochybovala, všechny to zvládly na výbornou! Poté, za znění “pomyslných“ fanfár, nastoupily všechny 3 dívky před tabuli a byly slavnostně ošerpovány stuhou s přáním všeho nejlepšího do nového školního roku jak školákům, tak jejich rodičům i pedagogům. V závěru došlo na nezbytné fotografování a zdokumentování této nezapomenutelné slavnostní chvíle. Tak tedy…Hurá do nového školního roku a hodně štěstí všem!! (J. Domasová)