Twitter response:

Literární soutěž (foto)

Velký úspěch zaznamenali 2 žáci 5. ročníku naší školy v dětské literární a výtvarné soutěži pod názvem „Zpomal, prosím“ vyhlášené společností Bezpečně na silnicích, Policií ČR a Krajským ředitelstvím Policie ČR. Ceny měly být předány přímo v Praze. Pozvání se do našich rukou, bohužel, záhadným způsobem nedostalo. Tak je předala paní ředitelka.

ADAM STANĚK obsadil ve IV. kategorii – literární díla vynikající 1. místo.

VÍT ČERNOVSKÝ v tytéž kategorii zaujal 2. místo.

Oběma žáků gratulujeme a přejeme ještě mnoho dalších literárních úspěchů.

Vítězná práce Adama Staňka:

Ocenění obou chlapců: