Twitter response:

Matematický Klokan 2017

V pátek 17. března 2017 se žáci 2., 3. a 5. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže „Matematický Klokan 2017“, jehož cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a zjištění úrovně jejich logického myšlení. Tato soutěž není ani tolik o počítání, jako o „chytrosti“ a umu poradit si ve složitějších situacích. Školní kolo proběhlo v kategorii „Cvrček“ (2. a 3. ročník) a „Klokánek“ (5. ročník). Vítězem mezi mladšími žáky se stal Filip Slovák, mezi staršími Václav Klein. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast. (J.Olivová)