Twitter response:

Matematický Klokan 2019

I v letošním školním roce se škola zapojila do řešení mezinárodní matematické soutěže Klokan 2019. Žáci 2. a 3. ročníku řešili 18 náročnostně odstupňovaných úloh, starší žáky 4. a 5. ročníku čekalo úkolů 24. Tato soutěž je zaměřena především na logické myšlení žáků. V časovém limitu 45, resp. 60 minut, se každý řešitel popasoval se zadáním podle svých možností.

A zde jsou výsledky:

kategorie „Cvrček“ (2. a 3. ročník):

  1. místo: Natálie Vanišová
  2. místo: Adam Růžička
  3. místo: Anna Benešová

 

kategorie „Klokánek“ (4. a 5. ročník):

  1. místo: Vladimír Fišer
  2. místo: Adéla Deverová
  3. místo: Martin Zralý

 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme ještě mnoho a mnoho správných logických úvah.