Twitter response:

Matematický Klokan 2022

Ve středu 23. března 2022 se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do mezinárodní matematické soutěže Klokan 2022. Celá soutěž je rozdělena do několika kategorií podle věku a ročníků, které žáci navštěvují. Naši žáci spadají do kategorie Klokánek. V čase 60 minut řešili 24 úkolů ohodnocených třemi, čtyřmi nebo pěti body. V této soutěži nejde ani tak o početní úlohy, jako o úkoly, při jejichž řešení je třeba uplatnit logické myšlení.

Výsledky soutěže:

1. místo: Josef Franc (5. ročník) … 78 bodů

2. místo: Ema Černovská (5. ročník) … 69 bodů

3. místo: Magdaléna Bohunková (4. ročník) … 63 body

 

Všichni žáci obdrželi osvědčení o účasti v letošním ročníku, vítězové pak diplom a sladkou odměnu.

Vítězům blahopřejeme.

PaedD. Jitka Olivová, ředitelka školy