Twitter response:

Mikulášská nadílka (foto)

V pátek 3. prosince 2021 nás navštívili tři čerti z pekla mladší kategorie s Mikulášem a andělem. Rachtání řetězů a strašlivý řev vyděsil téměř všechny školáky. Mikuláš zasedl důstojně ke stolu a předčítal záznamy z knihy hříchů. Byl důrazný a spravedlivý ke všem. Vlídný anděl utěšoval plačící hříšníky a zastával se jich před čerty. Předával sladké odměny z košíku a všem, kteří obstáli, řekli básničku, zazpívali či splnili jiný Mikulášův úkol, předal dárkový balíček. Dva čerti byli neoblomní, říkali pravdu do očí a na zlobivce byli tvrdí. Jeden čert byl obratný, divoký, očuchával lavice hříšníků a na jedné lavici si dokonce ustlal. Paní učitelky museli děti chránit a zpovídat se i ze svých hříchů. Několik drzých žáků skončilo v pytli a jeden dokonce i před školou. Byla to velmi zajímavá návštěva. Všichni teď mohou zpytovat svědomí a polepšit se. Většině dětí však velmi rychle otrnulo. Nesmí však zapomínat, že jejich prohřešky, jak slíbil Mikuláš, budou opět zapsány do Knihy hříchů! Tak snad ani za rok nám nikoho čerti neodnesou. (P. Tesařová)