Twitter response:

Muzeum zemědělské techniky Čáslav, dýňodlabání (foto)

Ve středu 22. září 2021 jsme vyjeli do Muzea zemědělské techniky v Čáslavi. Cílem výletu byla prohlídka tamní expozice a dlabání dýní. Nečekali jsme však, jak přínosný a překvapivý tento den bude.

Po milém přivítání průvodkyní jsme se vydali na prohlídku muzea. Prohlédli jsme si historické traktory, stroje a dokonce i letadla. Dozvěděli jsme se zajímavosti ze zemědělství, o mechanizaci i o tom, jak se využívá energie k pohonu strojů. Vyzkoušeli jsme, kolik síly musíme vynaložit k roztočení vodního mlýnu. Prohlídka byla nejen naučná, ale i zajímavá. Potom nastala zábava v hracím koutku. Někteří pracovali s dřevěnými stroji, někdo nasedl na motorku, či si vyzkoušel práci na již pamětním počítači. Jiní malovali či skládali puzzle. Děti to zde velmi bavilo, ale práce a dýně už na nás čekaly.

Přesunuli jsme se k pracovním stolům. Každý se chopil lžíce a všichni se snažili vyrobit co nejzajímavější dýni. Radost i chuť do práce se promítla na výsledcích. Děti vyrobily originální výzdobu. Dýně zajisté nádherně vyzdobí areál na Muzejní noci.

Naše školáky nezaskočilo ani natáčení televize Nova. Nebáli se hovořit na kameru a některé dokonce mrzelo, že nebyli vybráni na rozhovor. Chovali se ukázněně, nebáli se diskutovat a hovořit. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Na závěr si někteří ještě užili chvilku na dopravním hřišti. Jízda na čtyřkolkách, poznávání dopravních značek či řešení dopravních situací nás motivovalo do další práce a zlákalo k další návštěvě muzea.

Akce byla naučná, přínosná a udělala radost všem přítomným dětem i dospělým. Úroda dýní byla letos vydatná. Naši školáci byli součástí reportáže televize Nova a mohli se vidět v nedělních televizních novinách. Gratulujeme Zdendovi Málkovi a Aničce Benešové, že se nebáli promluvit, ale děkujeme i všem ostatním dětem, na které jsme právem pyšné.(P. Tesařová)