Twitter response:

Návštěva knihovny a Obecního úřadu v Krchlebech (foto)

Ve středu 19. října 2022 jsme se společně s naší knihovnicí Michaelou Sekerkovou vypravili na exkurzi do místní knihovny. Před budovou obecního úřadu jsme si pohovořili o tom, do jaké budovy vcházíme, co vše si můžeme na obecní úřad přijít zařídit a jak se zde máme chovat.

Nejprve jsme si prohlédli knihovnu, která je vybavena novými regály. Dozvěděli jsme se, kdy a jak si můžeme zapůjčit knihy, ale i časopisy. Další možností je zde využít počítač a internet, případně tiskárnu. Paní knihovnice nám rovněž sdělila, jak jsou knihy žánrově uspořádány a kde se nachází dětská literatura. Poté jsme vyhledávali konkrétní knihy. Přečetli jsme si zajímavý strašidelný příběh z knihy „Příšerné příběhy z temného tunelu“ jejímž autorem je Chris Pristley. Potom jsme vyhledávali v encyklopediích různé zajímavosti např. z historie nebo ze života hmyzu. Připomněli jsme si, proč je důležité číst a jaká je výhoda zapůjčování knih v knihovnách, kdy při současném růstu cen zde zaplatíme jen symbolický poplatek.

Potom jsme vyšli do patra, kde nás přivítala referentka paní Jaroslava Bruthansová. Prohlédli jsme si kanceláře a zasedací místnost, připravenou k dnešnímu zasedání OÚ. Cestou zpět jsme se stavili v místním obchůdku. Děti měly z akce radost, bylo vidět, že jim dění v naší obci není lhostejné, což je jistě i do budoucna prospěšné. (P. Tesařová)