Twitter response:

Nový školní rok 2017 – 18

Je 4. září 2017, prázdniny končí a začíná nám nový školní rok. Práh krchlebské školy překračuje tento den 27 žáků, z toho 8 vstupuje do školy poprvé v úloze prvňáčka – Anička Benešová, Matěj Illek, Teo Kroutil, Adámek Růžička, Románek Mikula, Anetka Bohunková, Emička Černovská a Pepíček Franc. Přicházejí rodiče, babičky, dědečkové a nejbližší přátelé. V ruce paní ředitelky Jitky Olivové zvoní zvoneček, škola začíná. Paní ředitelka všechny vítá a v krabičce má překvapení – více než 100 let starý učitelský zápisník svého pradědečka. Přeje všem, aby se jim ve škole dařilo stejně jako Mařence ze zápisníku. Rodiče povzbuzuje k trpělivosti. Poté se ujímá slova paní starostka B. Jeřichová a třídní paní učitelka Jitka Domasová. Děti se podepisují k obrázkům, slavnostně je jim předána šerpa. První školní den rychle utíká, žáčci ukládají do tašek nové učebnice a vybavení. A zítra už se začínáme učit. Hola, hola, škola volá. Tak hodně štěstí!