Twitter response:

Opékání špekáčků ve školní družině (foto)

V rámci akce školní družiny „Podzimní radovánky“ jsme si v pátek 21. října 2022 opekli špekáčky a chleba. Zahráli jsme si na obchod. Starší chlapci připravili oheň, děvčata připravila špekáčky, chleby a tácky. Všichni si pochutnali a na závěr si ještě zahráli zábavnou hru s plněním úkolů. Nakonec byla spokojená i naše školní kočka. Nemyslete si, děti se ale na podzim i vzdělávaly a pracovaly, což uvidíte ve fotogalerii. (P. Tesařová)