Twitter response:

Pojekt „Chráním život svůj i ostatních“

V týdnu od 27. do 31. března 2017 proběhl na krchlebské základní škole projekt ochrany člověka za mimořádných událostí s názvem „Chráním život svůj i ostatních“. Jeho cílem bylo rozvíjet i žáků schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, umět určit svoji pozici v neznámém prostředí, zhodnotit následky svého jednání a důsledky bezdůvodného volání na tísňovou linku. Shlédli jsme videa o tísňových linkách, požárech v domácnosti, prevenci rizik letních sportů, mimořádných událostech a vybavení evakuačního zavazadla. V českém jazyce jsme psali příběh s využitím aktuálně probíraných vyjmenovaných a příbuzných slov, matematika byla obohacena o koláčové a sloupcové grafy znázorňující příčiny požárů, dopravních nehod, pomoci při povodních, televizní zpravodajství jednotlivých stanic. V prvouce a přírodovědě jsme se seznámili s prací integrovaného záchranného systému a důležitou prací psychologů. Paní ředitelka nám vyprávěla o neštěstí, které se odehrálo v zařízení, kde trávili svoji školu v přírodě starší žáci jedné školy. Pochopili jsme, že se musíme chovat bezpečně a zodpovědně, aby se nikomu z nás ani ostatních nic nestalo. Dokázali bychom pomoci alespoň přivoláním dospělého, protože musíme myslet i na svoje zdraví. Nakonec jsme se rozdělili do dvou skupin a společnými silami jsme vypracovali kontrolní test. Vítězná skupina obdržela reflexní prvky v podobě zvířátek. (J.Olivová)