Twitter response:

Předprázdninové vystoupení pro rodiče

Ve středu 14. června 2017 tělocvična naší školy zazářila létem. Děti uvedly diváky do pestrého programu písní “Chválím tě země má“. Následovala hra na flétnu, bloky básní jednotlivých ročníků. Pásmo oživily veselé rytmické sestavy. Všichni se zasmáli dětským vtipům, které nesmí na našich besídkách chybět. Všechny pobavily scénky „V kině“, „Léto“, „Školní den“ či „U psychiatra“. Velmi pěkné bylo představení našich čarodějek z prvního ročníku či reklama „Hvězdy Zanzibaru.“ Dojemnou atmosféru navodilo loučení s našimi páťáky, Annou Fišerovou a Václavem Kleinem. Rozloučili se s námi básněmi a písní „Pátá“. Anička překrásně a procítěně zazpívala píseň „Haleluja“, která všechny pohladila po duši. Na závěr zazněla píseň „Ahoj léto“, která navodila příjemnou prázdninovou atmosféru. Děti předaly svým blízkým veselá vlastnoručně vyrobená sluníčka a brána prázdnin se pootevřela. Děkuji všem za pomoc a podporu, hlavní dík však patří našim účinkujícím za krásné vystoupení, ve kterém bez ostychu předvedli, co všechno umí. (P. Tesařová)