Twitter response:

Předprázdninové vystoupení

Předprázdninová besídka se v letošním školním roce konala ve středu 20. června 2018. Tělocvična naší školy zazářila veselými letními obrázky. Brzy byla zaplněna diváky a zábavný program s hudebními, dramatickými, cvičebními i komediálními prvky mohl začít. Děti nastoupily za zvuku filmové znělky a uvítaly diváky písní „Děti ráje“. Následovala hra na flétnu, píseň „Když nemůžeš, přidej víc“. Pásmo oživily veselé rytmické a gymnastické sestavy. Diváky pobavily vtipné scénky. Největší úspěch však slavily školní televizní noviny, které vtipně zdokumentovaly uplynulý školní rok. Nechyběly ani sportovní noviny a zprávy o počasí. Bloky básní jednotlivých ročníků a jejich sestavy i pásmo anglického jazyka ukázaly, co vše se děti naučily. Všichni společně jsme si u improvizovaného táboráku zazpívali trempské a prázdninové písně. Na závěr zazněla píseň „Dva roky prázdnin“, která v dané chvíli byla přáním nás všech. Po úspěšném vystoupení spokojení účinkující předali svým nejbližším s láskou vyrobené veselé prázdninové motýly. Letošní besídka se nesla ve veselé náladě, s nikým jsme se neloučili, nikdo naši školu v letošním školním roce neopouští. Vystoupení splnilo očekávání, spokojené děti, zářící oči rodičů a už jen malý krůček do prázdnin, co více si přát! (P. Tesařová)