Twitter response:

Preventivní program

V úterý 21. 6. 2022 navštívil naši školu p. Ludvík Hanák ze společnosti e- Duha, aby u nás uskutečnil preventivní besedy. Nejprve pobyl se žáčky 1., 2. a 3. ročníku a povídal si s nimi o technice, která je všude kolem nás – k čemu slouží, kde všude se používá. Nato přešel k, mobilům, počítačům a internetu. Zmínil možnosti jejich využití i nezbytná pravidla při používání. Zdůraznil dětem, na co si dát pozor – v čem spočívá velké nebezpečí, že nemohou věřit úplně všemu, co se na internetu píše. A jak nebezpečné je především naše chování, neboť jsme to my, kdo tato zařízení ovládá a vyhledává jednotlivé programy a stránky. V druhé části tohoto bloku, která nesla název „Netiketa“, rozebral s dětmi chování na internetu. Zmínil různé sociální sítě a k čemu slouží. Ptal se dětí, jestli mají nějaké zkušenosti s hraním her a jaké z toho plynou výhody, popřípadě nevýhody. Svoje povídání podkládal různými příběhy ze své učitelské a preventivní praxe. Děti se tak dozvěděly o vztahu svých vrstevníků k mobilu, sociálním sítím, internetu, počítačovým hrám…, který, když se přežene, může mnohdy vést až k nechtěným závislostem, změnám chování, agresivitě a násilí. Upozornil, aby nekomunikovaly s cizími a neznámými lidmi a jaké situace mohou nastat. V závěru si zkusily děti testík, který se stal praktickým návodem pro případné vzniklé situace. Padly tu otázky, jako například: „Chci napsat p. učitelce vzkaz (sms, e-mail), jak budu správně postupovat?“, „Na mobil mi přijde zpráva z neznámého čísla. Co udělám?“ … děti měly vždy na výběr z několika možných odpovědí. A k milému překvapení si vedly velmi dobře. J Žáci se po celou dobu chovali pozorně a aktivně. To, jak přínosná beseda s p. Hanákem byla, se projeví v budoucnosti. My věříme, že si děti k technice vybudují zdravý vztah a ze všeho, co se dozvěděly, si udělají správný úsudek. Žijeme zkrátka v době, kdy je technické vybavení nedílnou součástí našeho života. (J. Domasová)