Twitter response:

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od škol. roku 2017-18

Na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritérií stanovených ředitelkou školy byli ve správním řízení s platností od školního roku 2017-2018 přijati k tomuto vzdělávání níže uvedení účastníci: MS-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5, MS-6 Poučení a odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace. PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017