Twitter response:

Příroda kolem nás

S programem „Příroda kolem nás“ za námi do krchlebské školy přijel ve čtvrtek 23. března 2017 pan Petr Kolomazník z občanského sdružení Penthea, které bylo založeno v roce 2001 skupinou ochránců přírody. V tomto audiovizuálním programu nás provedl především přírodou měst. Většina obyvatel planety žije ve městech, která byla budována jen pro naše lidské potřeby. Pro zvířata jsou zcela novým prostředím, ve kterém se pozvolna zabydlují, učí se v něm žít. Číhají zde na ně mnohé nástrahy, přesto města přitahují stále nové a nové druhy, rostlinné i živočišné. V současnosti jsou tak jedním z nejbohatších prostředí na počet živočišných druhů. Poznali jsme překvapivé spoluobyvatele našich domovů, ale i zvířata, která byla původně plachými lesními tvory, a která jsou dnes pro města již typickými představiteli. Viděli jsme spoustu zajímavých obrázků i videí – myší vodopád, jak se chrání kvíčala a mravenec při ohrožení, … Nejlákavější však byli pro děti živé exempláře sklípkana, žáby kuňky, užovky, straky, a fretky. Některé děti byly natolik nebojácné, že si nechaly užovku dát kolem krku. V závěru jsme slíbili, že budeme živočichy i rostliny kolem nás pečlivě chránit, aby naše prostředí bylo co nejhezší. A slib určitě dodržíme. (J.Olivová)