Twitter response:

Přírodovědný program „Houby a houbičky“ a „Ovoce a zelenina našich zahrádek“ (foto)

V pátek 4. listopadu 2022 přijela do naší školy paní Jitka Lišofská z organizace Pod horami s přírodovědnými programy pro mladší a starší žáky.

Žáci 1. – 3. ročníku pracovali s tématem „Ovoce a zelenina“. Třídili ovoce na malvice, peckovice a bobule, zeleninu pak na plodovou a listovou. Součástí byla i soutěž družstev, kterou si za náležité podpory paní učitelky a paní asistentky všichni užili.

Starší žáci 4. a 5. ročníku absolvovali téma „Houby a houbičky“, v průběhu kterého si vytvořili knížečku s daným tématem. Houby třídili na jedlé, nejedlé a jedovaté, přiřazovali jednotlivé zástupce do správných skupin. Pracovali s názvem rodovým i druhovým. Dověděli se, že lidový název křemenáče je „janek“ a suchohřibu „babka“. Velmi zajímavý byl film, v němž všichni viděli, jaké podmínky houby pro svůj růst potřebují a jak rychle se rozrůstá podhoubí. Sledování stavby hub pod mikroskopem bylo pro mnohé novým zážitkem. Výsledná knížečka je velmi dobrou pomůckou do hodin přírodovědy i samotnou cestu do lesa. Zásada „Sbírejme jen ty houby, které známe“ platí pro nás všechny. Mysleme na ni. A houby, které neznáme, neničme. Jsou užitečné pro lesní zvěř. (J. Olivová)