Twitter response:

Projekt „Dobré vztahy? Ty nás baví!“

Projekt byl realizován od 5. 3. do 16. 3. 2018. Po tuto dobu měli žáci možnost formou poznávacích her, prací s knihami, kresbou, pohybovými a kontaktními hrami, ale také díky komunikačnímu kruhu, kde využili především svých vlastních zkušeností, proniknout více do vztahů mezi sebou navzájem. Učili jsme se chovat tak, abychom zároveň respektovali práva svých spolužáků, učitelů i jiných lidí. Na základě různých modelových situací jsme se učili vcítit se do způsobů chování a jednání druhých lidí, empatii a pokoře. Při vytváření školních pravidel, které jsme ztvrdili otiskem své dlaně, jsme si uvědomili různé aspekty, které mohou vést až k nesouladu třídního kolektivu. Zároveň jsme se snažili přijít na nové způsoby komunikace, které by pomohly vztahy urovnat a ještě zlepšit. Víme, jak je důležité chovat se k sobě navzájem hezky. Chodíme spolu do jedné školy a určitě si máme všichni co říct. Jsme rádi, že tu spolu můžeme být a vzájemně se podporovat a přát si jen to nejlepší. (J. Domasová)