Twitter response:

Projekt „Hravě zdravě“

V rámci školní družiny se uskutečnil ve dnech 25. 1. až 3. 2. projekt „Hravě zdravě“. Cílem tohoto projektu je vést děti hravou formou ke zdravému životnímu stylu. Všichni si přinesli svého plyšového kamaráda, kterého nám představili. Potom jsme vyráběli smajlíky a vysvětlili si, jak se cítí, učili jsme se překonat strach, řešit krizové situace formou námětových her. Starali jsme se o kamaráda, aby se nenudil. Učili jsme ho, jak správně jíst a pochopili, proč je správné stravování tak důležité. Děti velmi bavilo cvičení s plyšáky, díky zdravotní tělesné výchově s prvky jógy si uvědomily nezbytnost pohybu. Velmi zajímavá byla i výuka první pomoci, seznámení s vybavením lékárničky, učení základních obvazových technik na svých plyšových kamarádech a vedení k prevenci úrazů. Projekt byl zakončen výrobou ovocného salátu a koktejlu zdraví. Rodičům děkujeme za hojnost a různorodost ovoce. Děti pracovaly ve skupinkách a na vlastnoručně vyrobeném pokrmu a nápoji si velmi pochutnaly. Zdraví máme jen jedno a je velmi důležité si to uvědomit co nejdříve. Přínosnost tohoto projektu je znatelná ze zájmu dětí, které se těší na jeho pokračování. (P. Tesařová)