Twitter response:

Projekt „Na světě se nebojím, jak se chovat dobře vím!“

Projekt „Na světě se nebojím, jak se chovat dobře vím!“ proběhl na naší mateřské škole v týdnu od 6.11. do 10.11.2017. Děti se seznámily s tím, co je to zdravý životní styl, ekologie, recyklace, jak třídit odpad, jak chránit přírodu. Za pomocí obrázků – „MODELOVÉ SITUACE V OBRÁZCÍCH“ a dramatizace si vyzkoušely jak se chovat k druhým lidem, jak se chovat k těm co se v něčem liší. Připomněly si co je pro naše zdraví důležité, co je zdravé a nezdravé, co nám škodí. Pomocí pohybových her si vyzkoušely třídit odpad to tašek na třídění odpadu – podle správné barvy. Naučily se také nové básničky – „TŘÍDÍME ODPAD“, „TŘÍDĚNÍ ODPADU“, „TAKHLE CVIČÍ“, „KAMARÁD“. Formou pracovních listů si děti upevnily své nové poznatky a znalosti, vybarvovaly také omalovánky, vhodné k daným tématům. Velký úspěch mělo obkreslování kamarádů na velký papír formátu A1 s dokreslováním. Největší zábavou pro děti však byla dramatizace „modelových situací“, jak se správě zachovat v situacích, se kterými se děti mohou běžně setkat. Na vycházkách si děti mohly prohlédnout kontejnery na třídění odpadů, tak jak vypadají ve skutečnosti. Celý týden nás před spaním provázela kniha „KAMARÁDI Z VELKÉ DÁLKY“. Práce dětí byly vystavovány v šatně MŠ. I nadále budeme pokračovat v seznamování dětí s různými životními nástrahami v podobě sociálně patologických jevů, aby věděly jak se správně chovat. Věřím, že se dětem projekt líbil, byl pro ně poučný. Společně jsme si celý týden užili! (Krupičková K.)