Twitter response:

Projekt „Předprázdninové sportování“

Pátek 15. 6. 2018 byl v naší škole dnem sportovním. Díky dotaci z Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov se uskutečnil celodenní projekt s názvem „Předprázdninové sportování“. Již v dopoledních hodinách jsme se přesunuli na dvůr školy, kde bylo připraveno osm sportovních stanovišť. Každý sportovec si vyrobil svou průkazku, do které mu během soutěžení byly zapisovány získané body. Děti házely na cíl různorodými míčky, hrály kroket, házely neodiskem, trefovaly kroužky, probíhaly florbalovou a překážkovou dráhou, chytaly svítící předměty. Zábavné soutěžení probíhalo i ve školní družině. Ta pravá zábava však začala v pět hodin, kdy vedoucí zájmového kroužku „Šikulky“ Barbora Kocourková připravila pro děti a jejich rodiče dobrodružnou cestu za pokladem. Vyrazili jsme od školy směrem ke kapličce. Cestou jsme plnili zajímavé úkoly: skákali v pytli, hledali názvy zvířat, posunovali si ve štafetě míč. Pokračovali jsme směrem ke splavu, přebrodili potok, přenášeli vodu lžicí, vyluštili nápis napsaný Morseovou abecedou. Cestou jsme dokonce našli sladký strom, který byl obsypán bonbóny. Do všech aktivit se zapojovali rodiče, kteří si s námi naplno užívali zábavu. Děkujeme za jejich spontánní přístup a vytvoření skvělé atmosféry. Na závěr naší cesty všichni malí účastníci našli svůj poklad. Akce se velmi vydařila. Děkujeme Báře Kocourkové za skvěle zorganizovanou a nápaditou akci. Vytvořila pro nás všechny velmi příjemnou atmosféru, zůstanou nám krásné vzpomínky. Těšíme se na další spolupráci. Celý program byl zakončen opékáním špekáčků u školy, povídáním a hrami. Akce se protáhla až do půl deváté a mile nás naladila na blížící se prázdniny. (P. Tesařová)