Twitter response:

Projekt „Procházka jarní přírodou“

Od pondělí 6. 3.2017 do pátku 10. 3. 2017 probíhal v naší MŠ projekt „Procházka jarní přírodou“. Děti se seznámily se změnami, které jsou spojené s jarem – počasí, příroda, poznaly jarní kytičky, naučily se jarní píseň o sluníčku. Abychom sluníčko přivítali, zacvičili jsme si zábavnou formou jógový Pozdrav sluníčku. Nechyběla ani hra na meteorology, zakreslování počasí do tabulky, výroba jarních kytiček z odličovacích tampónů, těstovin nebo pomocí obkreslování rukou. Nadšené byly děti z nových pohybových her nebo pokusu – Jak fungují mraky. Vrcholem bylo setí řeřichy a její následovné pozorování. Během vycházek děti pozorovaly jarní kytičky, počasí, záhonky, zahrady. Celý týden děti vytvářely spoustu výkresů, které zdobí šatnu a děti se chlubí svými výtvory rodičům. (Krupičková K.)