Twitter response:

Projektový den „Česká republika“

12. listopadu 2021 se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do projektovéjho programu realizovaného paní Jitkou Lišofskou ze vzdělávacího centra Pod horami na téma „Česká republika“.

Města, pohoří, řeky, památky, kraje, státní symboly, …. a mnoho dalších pojmů si zopakovali žáci tvořivou a hravou formou.  V průběhu projektového dne si vytvořili cestovatelský lapbook, který jim pomohl zopakovat jednotlivé pojmy. Při jeho výrobě si vyzkoušeli základní knihařské postupy – rýsování, rýhování, výrobu klop a desek. Postupně dětem vznikala jednoduchá učební pomůcka, která jim zopakovala probírané pojmy z vlastivědy. Projektový den doplnila vědomostní hra „Riskuj“, která učila děti logicky přemýšlet a shrnula probírané učivo.

Do konce tohoto kalendářního roku nás čekají ještě 2 programy tohoto centra. Už nyní se těšíme.