Twitter response:

Projektový den „Zdraví do škol od A do Z“ (foto)

V úterý 7. 6. 2022 navštívila naši školu výživová poradkyně a lektorka p. Iva Bohunková. Dopolední projekt s názvem „ Zdraví do škol od A do Z“ byl zaměřený pro žáky 1. až 5. ročníku.

 A jak to vlastně všechno začalo? Po prvotním seznámení paní lektorky s dětmi se začal odvíjet příběh s názvem „Putování Zdravíkovem, aneb bylo – nebylo“. Děti tak postupně „procházely“ uličkami kouzelného města s originálními názvy ulic – Pitná, Vitaminová, Sacharidová, Bílkovinová, Tuková a pokud se cestou zpět dostaly na Zdravé náměstí, potkávaly jen samé veselé děti a lidičky s úsměvem na tváři. V jednotlivých uličkách jsme se seznamovali s tamními obyvateli. Například ve Vitaminové bydlel pan Okurek s panem Hruštičkou a ti vlastnili obchod se zeleninou a ovocem. Vedle se nacházela ulice Sacharidová, kde žila rodina Bramborová a pěstovala obilí. V Bílkovinové ulici se usadila paní Vepříková, která měla obchod s masem, mléčnými výrobky, vajíčky a luštěninami. Kromě Zdravíkova jsme ale také objevili Semtamovice s ulicí Hamburgerovou, Solenou, Sladkou,…a jak vypadali zdejší obyvatelé? Unaveně, bolavě, zkrátka nezdravě. Jako dobrý návod k příběhu nám posloužili naše vlastní ruce – pravidla zdravého životního stylu jsou ukryta v dlaních každého z nás – pestrost, pravidelnost, pitný režim, pohyb a dobrý spánek. Stejně tak jsme si z rukou odvodili 5 důležitých stravovacích denních návyků. Víme, že je zdravé snídat, obědvat, večeřet, ale také dopoledne a odpoledne svačit. Ve všem hraje velkou roli pravidelnost. Naše ruce nám byly zároveň také dobrou orientační mapkou ke zmíněné pohádce. Naše dlaň jako náměstí a prsty značily už zmíněné jednotlivé uličky. Ty jsou velmi důležité, když jsou pospolu, protože v naší stravě, aby byla vyrovnaná a plnohodnotná, musí být zastoupeny všechny složky – dostatek vody, vitaminy, zdravé tuky, bílkoviny i sacharidy. Velkou zábavou pro děti bylo sestavování jídelníčku ze správných potravin. Všichni jsme se hodně nasmáli a pobavili, neboť kombinace některých jídel byly opravdu zajímavé. Nakonec, účelem těchto několika výběrů byla opravdu hlavně zábava, protože, jak se po chvíli ukázalo, školáci následně dokázali všechny potraviny bezchybně zařadit a navíc, pohotová paní lektorka nám vše názorně vysvětlila. Děti také zaujaly praktické ukázky zalisovaných zdravých potravin a jejich poznávání. Už víme, jak vypadá makadamový či kešu ořech nebo semínko lnu. Povídání o zdravé výživě uteklo velmi rychle. Některé znalosti z hodin prvouky a přírodovědy jsme si zopakovaly a hodně nového a pro nás důležitého jsme se dozvěděli. Nakonec dostaly děti pěkné pracovní listy a přehledné tabulky. Kromě dobrých typů a návodů ke zdraví zde nechybělo ani varování před sladkostmi a přesolenými jídly od čarodějnice Mlsandy. Na památku jsme se všichni vyfotili. Děkujeme za názornou přednášku, zdravá a vyvážená strava je pro plnohodnotný život nepostradatelná. (J. Domasová)