Twitter response:

První setkání s rodilým mluvčím (foto)

V úterý 5. listopadu 2019 k nám zavítal „Coty“, rodilý mluvčí, jehož úkolem je fungovat na škole jednou měsíčně jako asistent pedagoga, jež má zatraktivnit výuku AJ. Již vstup do školy byl bezprostřední. Z Cotyho čiší klid, pohoda, na jeho tváři je vidět úsměv. Děti jej přijaly jako samozřejmou součást výuky. Úterní den se nesl v duchu projektu „Kniha je můj kamarád“. Komunikační kruh nám poskytl příležitost, aby nám Coty řekl něco o sobě. Pak jsme předali slovo Janě Olivové, knižní redaktorce z nakladatelství Fragment (Albatros Media), která nám vyprávěla o tom, kdo všechno se podílí na vzniku knihy. Viděli jsme tiskařský stroj – opravdu to není ledajaká tiskárna, ale veliké tiskařské zařízení. Napsali jsme testík, kde jsme přiřazovali, co která profese dělá. Za odměnu žáci obdrželi pohlednici a záložku. Coty nás zavedl do světa pohádek. Přivezl nám ukázat anglické knihy, povídali jsme si o struktuře pohádek (hlavní postava, kamarád, padouch, …). Pak žáci ve skupinách vytvářeli příběh, v němž se měly všechny náležitosti objevit. Coty se pohyboval mezi skupinami, hovořil na ně. Někdo rozumněl, někdo se jen usmíval. Jana fungovala v případě potřeby jako tlumočník. Program jsme zakončili anglickými a českými písničkami. Pochvalu zaslouží všechny děti. Pracovaly aktivně, se zájmem. Je vidět, že žákům 5. ročníku není třeba příliš tlumočit. Nastaly situace, kdy právě oni se stali tlumočníky pro menší spolužáky – kouzlo spojených ročníků. Děti se bavily, Coty se bavil – takže: „Coty, Jano, moc děkujeme za hezké dopoledne. Těšíme se na to předvánoční 3. prosince 2019.