Twitter response:

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu „Recyklohraní“ jehož cílem je osvěta v oblasti ekologie. Letošní první úkol pod názvem „ Vydržím víc, posloužím déle“ byl zaměřen na poznávání a porovnávání rozdílů, výhod a nevýhod jednorázových a nabíjecích baterií (akumulátorů). Žáci 3. a 4. ročníku si s tímto úkolem s chutí poradili. Vytvořili koláž dle vlastní fantazie na dané téma a vyplnili správně pracovní listy dle zadání. Tento úkol byl velmi zajímavý a už se těšíme na následující, který bude pro nás další výzvou. (P. Tesařová)