Twitter response:

Recyklohraní aneb „Velká kompostová výzva“ (foto)

V posledním úkolu projektu Recyklohraní jsme se v letošním školním roce zaměřili na kompostování. Teoretická část se týkala žáků 4. a 5. ročníku, kdy jsme se v rámci hodin přírodovědy dozvěděli, co kompostování je a že díky němu dochází k efektivnímu zužitkování bioodpadu. Naučili jsme se třídit, co do kompostu patří a nepatří. Poznali jsme, k čemu jsou dobré žížaly a zjistili, co se děje s odpadem z hnědých popelnic. Do praktické části jsme zapojili i žáky nižších ročníků. Velký dík patří Aničce Benešové, která doma vytvořila dle návodu do skleněné nádoby základ kompostu. My jsme se pouze vydali na dobrodružný lov žížal a nyní průběžně pozorujeme, co se v řádně zatemněném a proděravěným víkem přiklopeném kompostu děje. Moc mě potěšilo, jak děti tato výzva zaujala a s jakou chutí úkol plnily. Tak snad nám přibydou zase cenné body a budeme si brzy moc vybrat zaslouženou odměnu dětem do školy. Budeme se těšit na další výzvy po prázdninách. (P. Tesařová)